01/03

Smulikowksiego 1/3

Jedną z najlepiej zachowanych ulic przedwojennej Warszawy jest ulica Juliana Smulikowskiego na Powiślu. Szczęśliwym trafem, stojąca tutaj zabudowa przetrwała w oryginalnej formie, a jedynymi śladami po walkach 1944 r. zostały odpryski w elewacjach po uderzeniu pocisków. Kamienica przy ul. Smulikowskiego 1/3 jest przykładem warszawskiej architektury międzywojennej w stylu Art-Deco. Powstała w 1932r. jako jeden z budynków należących do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Elewacja została wykonana z kamienia , piaskowca oraz tynków wapienno-cementowych.

Renowacja fasady polegała na oczyszczeniu tynków za pomocą wody pod ciśnieniem i wypiaskowaniu na mokro fragmentów z kamienia i piaskowca. Po uzupełnieniu uszkodzonych tynków i ich odtworzeniu całość elewacji pomalowano w szarych tonacjach i a kamienie zabezpieczono za pomocą hydrofobizacji.

Lokalizacja

Rok

Warszawa

2020