01/07

Lipowa 1A

Inwestycja znajdująca się w Warszawie—Powiśle, polegała na nadbudowie o 3 piętra na istniejącym 2 piętrowym budynku powstałym ok. 100 lat temu oraz budowie szybu dżwigu osobowego przy wschodniej elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. Ew.nr.23 z obrębu 5-04-06 w dzielnicy Śródmieście w Warszawie. W ten sposób uzyskano dodatkowo 651 m2 powierzchni użytkowej oraz 985m2 powierzchni całkowitej zwiększając powierzchnię całkowitą budynku z 1243 m2 do 2228 m2. Dzięki nadbudowie uzyskaliśmy ok. 600m2 powierzchni dla 7 mieszkań.

Budynek po wykonaniu nadbudowy nawiązuje wysokością , ilością kondygnacji oraz kolorystyką elementów wykończeniowych elewacji do budynków sąsiadujących oraz do budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego znajdującego się po przeciwnej stronie ulicy Lipowej. Elewacja do drugiego piętra uzyskała wygląd zgodny z historycznym projektem, który nigdy nie został zrealizowany.

Lokalizacja

Rok

Warszawa

2017