vivartis

Vivartis Sp. z o.o.

ul. Pory 78

02-757 Warszawa

Smulikowskiego 1/3

Remont elewacji. 

Jedną z najlepiej zachowanych ulic przedwojennej Warszawy jest ulica Juliana Smulikowskiego na Powiślu. Szczęśliwym trafem, stojąca tutaj zabudowa przetrwała w oryginalnej formie, a jedynymi śladami po walkach 1944 r. zostały odpryski w elewacjach po uderzeniu pocisków.Kamienica przy ul. Smulikowskiego 1/3 jest przykładem warszawskiej architektury międzywojennej w stylu Art-Deco. Powstała w 1932r. jako jeden z budynków należących do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Elewacja została wykonana z kamienia , piaskowca oraz tynków wapienno-cementowych. Renowacja fasady polegała na oczyszczeniu tynków za pomocą wody pod ciśnieniem i wypiaskowaniu na mokro fragmentów z kamienia i piaskowca. Po uzupełnieniu uszkodzonych tynków i ich odtworzeniu całość elewacji pomalowano w szarych tonacjach i a kamienie zabezpieczono za pomocą hydrofobizacji.

part-1.jpeg

Zdjęcia przed i po rozpoczęciu prac